Hvad er dette website?

favrskov.banepleje.dk drives af Anlægsgartnerfirmaet OKNygaard, som løser opgaven med klipning og pleje af Favrskov Kommunes sportsanlæg.
Her på sitet kan du, som baneansvarlig i din lokale sportsforening, finde og modtage information vedr. eventuelle ændringer i planen for pleje og klipning af det anlæg du benytter. Afvigelser fra den normale plejeplan, kan f.eks. ske pga. vejrlig eller tekniske udfordringer.

Fordi vi ved, at det har betydning for din forenings aktiviteter.